Wereldrecord vendelen in Nieuw-Dijk

Aan de presentatiegroepsleden van het Broederschap St.Antoniusgilde.

Betreft: presentatie Nieuw-Dijk.
Datum: 26 en 27 augustus.

Het feit dat Schutterij St.Antonius ( van Padua) zijn 90 jarige bestaan viert heeft aanleiding gegeven dat deze schutterij het wereldrecord vendelen gaat organiseren.
Volgens berichtgevingen hebben zich 100 verenigingen en +/- 1000 vendeliers hiervoor aangemeld.

Daar het Broederschap St.Antoniusgilde aangesloten is bij De Kring Montferland is een verzoek binnen gekomen om op vrijdag 26 augustus medewerking te verlenen aan een groot defilé. (zie programma)
Voor zaterdag 27 augustus de wereldrecordpoging voorafgegaan door een kleine optocht door Nieuw-Dijk.

Het voornemen is dan ook voor diegene die hier zijn medewerking aan wil verlenen dat we voor beiden onderdelen met een delegatie/deputatie aanwezig zijn.
Voor de recordpoging is onder voorbehoud, dat we met vier vendeliers aanwezig zijn, aangevuld met een kleine deputatie.

Samenkomst vrijdag 26 augustus om 18.15 uur, in gildekledij op de Frankenstraat 35.
Samenkomst zaterdag 27 augusus om 13.15 uur, in gildekledij op de Frankenstraat 35.

Van hier uit vertrekken we naar Nieuw-Dijk en parkeren bij de feestlocatie, aan de Meisterholt, zie bijgevoegd programma met route beschrijving.

Gewijzigd tijdstip vrijdag is om 19.15 uur tot 20.15 uur, staat in foder anders vermeld.

Het bestuur van het Broederschap St.Antoniusgilde hoopt op zoveel mogelijke medewerking en spontane inzet om zo het Gilde, ’s-Heerenberg en de Kring Montferland op de kaart te zetten en een visietekaartje af te geven.

Verblijft, met vriendelijke gildegroet
Secr.A.A.J.van den Bosch.

http://www.wereldrecordvendelen.nl

 

This entry was posted in Info, Vendelen. Bookmark the permalink.