Vendeliers


Vendelen, beter bekend onder de term vaandelzwaaien of vendelzwaaien, is een Sport waarbij behendigheid en lenigheid centraal staan.”Vaandrig” is de naam voor de vendelier, diegene die met de vlag zwaait.
Over het ontstaan van de sport bestaan grote discussies: sommige folkloristen beweren dat er al in de tijden vóór Christus gevendeld werd, andere zeggen dat het rond de 15e eeuw is ontstaan. Ook de plaats waar het ontstaan is, is niet bekend. Feit is dat de vaandel in Europa terechtgekomen is door de Kruistocht naar het Heilige Land.

Bij vendelen heeft sierlijkheid de bovenhand in de bewegingen; de figuren vloeien als het ware in elkaar over. Het vendelen wordt vaak gezien als een uiting van het gebed tussen goed en kwaad. Elke regio/vereniging heeft zo zijn eigen vendelgebed.
Het vendelen wordt beoefend in een groot gedeelte van het Europese vaste land, voornamelijk Italië, Duitsland, Zwitserland, België en Nederland. In Nederland zijn het vooral schutterijen en gilden uit Gelderland, Noord-Brabant en Limburg die zich hiermee bezighouden.

Betekenis van het vendelzwaaien

Vendelhulde: een uitbeelding van een strijd tussen goed en kwaad
Er zijn folkloristen geweest, die in de vendeldemonstratie van schutterijen niets anders zagen dan louter eerbetoon aan de Pastoor, Burgemeester enz. Sommigen beweren ook dat het ontstaan van dit imposante vlagvertoon te zoeken is in de Middeleeuwse Meigilden of oud Germaanse bloedbroederschappen. De betekenis van het vendelen zoals dit tegenwoordig gekend wordt heeft een andere intentie. De vendelhulde zelf wordt een gebed en strijd genoemd, terwijl de vendeliers er steeds aan worden herinnerd, dat ze met gewijde vaandels vendelen.

Ons Gilde heeft op dit moment 5 actieve vendeliers en 3 jeugdvendelier. Daarnaast zijn er ook nog vaandeldragers die de overige vaandels meedragen.

Tijdens het trekken gaat het standaardvaandel voorop deze wordt gedragen door de standaardvaandel-drager.
De vendeliers sluiten de presentatiegroep. Na het trekken verzorgen zij een vendelhulde het Gilde heeft zijn eigen slagen, maar er is ook een Montferland slag deze wordt gedaan tijdens activiteiten binnen de Kring Montferland

Wij zijn altijd nog op zoek naar mensen die willen leren vendelen en onze vendeliersgroep komen versterken! Gezelligheid staat voorop. Samen met de tamboers is onze oefenavond op maandag van 19.00 – 20.00 in de basisschool OBS Montferland in ‘s-Heerenberg. U bent altijd van harte welkom om eens te komen kijken en het vaandel te hanteren

Voor vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met onze secretaris