Ontstaan en verdwijning

Omdat het Antoniusgilde in vroegere tijden een beschermende en publieke functie had, was er nooit jeugd aanwezig omdat zij niet in de strijd konden meedoen en ook geen verstand van publieke problemen hadden. Later toen deze functies wegvielen door de markenwet en oprichting van een permanent leger, de politie en gemeenten, kon de jeugd ook met het gilde optrekken.

Dit begon met de oprichting van de jeugafdeling bij de geboorte van een jonge graaf op Huis Bergh, iets wat al eeuwen niet meer was voorgekomen! Reden tot feest en de nieuwe vereniniging onder nauwlettend oog van het gilde was een feit. Het kreeg de naam St. Janscompagnie

Bestand:1.2 (Medium).jpg

Vlag St. Janscompagnie

De Sint Janscompagnie is opgericht naar aanleiding van de geboorte van het jonge graafje van den Bergh, Johan Baptist van Hohenzollern, op 24 juni Sint Jansdag.

Onder de hoede van het Sint Antoniusgilde is het in 1731 op de derde verjaardag van het graafje tot stichting van de Jong Gezellen gekomen, waarbij hij met instemming van zijn voogden het beschermheerschap werd op gedragen en tevens de functie van kapitein werd gegeven.

Het doel, zo wordt er bij de op richting van de compagnie gezegd, bij publieke feesten met muziek door de stad te trekken om dan samen met elkaar feest te vieren.

Het was een jong gezellen compagnie, ze waren onder de achttien en konden pas hierna lid worden van Sint Antoniusgilde.
De heer A.Jolles zegt verder nog dit van de Sint Janscompagnie.

Tegenwoordige toestand.
Het einde van een jonggezellencompagnie die niets anders nastreefd dan enig onbetekend vermaak, is in onze dagen te voorzien. Zo ging Sint Jan ten onder bij gebrek aan sympathie.

Het is jammer dat het Sint Antoniusgilde de jonggezellen niet onder haar hoede heeft gehouden zoals afgesproken, ze hadden n.l. het recht om het gehele bestuur van de Sint Janscompagnie over te nemen, anders had deze misschien nu nog voort bestaan.
De Sint Janscompagnie had verschillende bezittingen waaronder twee vlaggen, die door de heer G.W.Schuurman-café en zaalhouder te ‘s-Heerenberg, achter gehouden werden omdat de jonggezellen een teer schuld hadden, ze konden hun consumpties uit 1913 niet betalen.

Bestand:3.4 (Medium).JPG

rekening St Janscompagnie met kosten uit 1913

Kortom door problemen met financiën, weinig begeleiding door het toenmalige bestuur en weinig sympathie vanuit de bevolking, is jammer genoeg onze jeugdafdeling in 1914 ten onder gegaan. Dat is waarom wij nu weer willen inzetten in een nieuwe jeugdafdeling, niet meer onder de naam St. Jan, maar onder de vlag van het historisch broederschap St. Antoniusgilde ‘s-Heerenberg!