2007

Koning 2007

Koning: Boudewijn Jansen
Hals: Theo Herritsen
Linkervleugel: Jeroen Mennings
Rechtervleugel: Frans Wennekes

Kermis Koningin: Daniële Zwiers
Hals: Wilma Kühlman
Linkervleugel: Wilma Külman
Rechtervleugel: Nancy Egberts

lepeltjes 2007

Wisselbeker lepeltjes heren: Michael Meuleman
Wisselbeker lepeltjes dames: Edith Staring

ERRW Koning
ERRW Koningin