Het Antonius Gilde

Het St.Antoniusgilde verschilt met alle respect van de vaak prachtige schutterijen van identiteit, maar de doelstellingen zijn het zelfde, namelijk het opluisteren en organiseren van gebroederlijke feestelijkheden en hulde brengen door middel van vendelslag aan koningsparen, kerkelijke en wereldlijke autoriteiten, voor diegene waar het van toepassing is en voor “God, Koningin en Vaderland.

Bij trieste gebeurtenissen zoals bij overlijden van een gildenbroeder zal met behulp van het standaardvaandel de laatste gildeeer bewezen worden.

Het ledenaantal bestaat momenteel  uit ongeveer 80 personen (Gildenbroeders). Buiten de leden van het St. Antoniusgilde heeft het ook aspirant-leden. Dat wil zeggen, personen die zich na de jaarlijkse ledenvergadering, die zes weken voor de kermisactiviteiten plaatsvindt en zich opgeven als lid of tijdens de kermisdagen, ingeschreven worden als aspirant lid. Zij kunnen dan geballoteerd worden in de opvolgende jaarlijkse ledenvergadering. Wel mogen ze als aspirant aan alle activiteiten meedoen zonder contributie betaling, uiteraard hebben ze bij extra ingelaste ledenvergaderingen geen stemrecht. Na deze periode  hopen wij als bestuur deze aankomende leden binnen te halen als waardige Gildebroeders . Voordeel van deze werkwijze is dat men van beide kanten kan bekijken of men goede keuze maakt om  bij het Gilde toe te treden.

Door middel van een presentatiegroep in gepaste gildekledij treedt het gilde naar buiten. Deze bestaand uit zeven bestuursleden, standaarddrager, schildknaapje, mascottevendelier, gildekoningspaar, kermiskoningin, gilde tamboer, vier jeugdvendeliers, zes vendeliers c.q. vaandeldragers  drie marketentsters.

Totaal bestaat de presentatiegroep uit +/-22 personen. Gebruikelijk zijn de gildeattributen hier van toepassing, o.a.koningsketen, koningsstaf, Antoniuskruis, schildknaapje met de koningsmedailles en gildebeker/vaandel.2015-06-20 18.32.29

Doelstelling is om de zéér oude monumentale cultuurhistorische gilde in stand te houden voor ons nageslacht en door middel van een presentatiegroep een visitekaartje af te geven voor de stad ’s-Heerenberg, gemeente Montferland en de gildeleden

Verder is er veel promotiewerk, organiseert het contactavonden en zijn er  gildenactiviteiten met koningsschieten, lepelschieten met traditioneel huldevertoon tijdens het plaatselijke kermisgebeuren.

Ook de “Kring van Gelderse Gilden” is één van de activiteiten, deze contacten in het Gelderse lopen voorspoedig. De Huissense Gildekroniek is ons verbindingsorgaan. De verenigingen komen 2 maal in het jaar bij elkaar voor een vendeloverleg en wisselen dan de activiteiten agenda’s uit en ervaringen van collega gilde/schutters verenigingen.

De “Kring Montferland “ heeft ons alle aandacht en we zijn hierbij aangesloten met als doelstelling het gilde sterker te maken voor de toekomst.

Met de wens van daarbij de behorende steun vanuit het gemeentelijke monumentenbeleid, zakelijke wereld en in het bedrijf c.q. Industriële wereld, dit is het eeuwenoude St. Antoniusgilde waardig ten gunste van de gemeenschap en de daaropvolgende generatie.

In Euregio verband zijn er contacten met Kessel bij Goch (D), Milsbeek, Braamt.

De afgelopen jaren zijn er presentaties geweest bij:

– Op uitnodiging deelname aan federatieve bijeenkomsten
–  Ontmoetingsdagen
–  Kringdagen
–  Euregio dagen
–  Eigen schuttersfeesten
–  Mechteld ten ham in ‘s-Heerenberg